MENIU

În contextul numeroaselor solicitări din partea cadrelor didactice, referitoare la prelungirea calendarului privind includerea în grupurile de lucru pentru elaborarea de programe școlare pentru nivelul gimnazial, conducerea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice a decis modificarea calendarului activităților de selecție a candidaților, după cum urmează:

  1. Înscrierea candidaţilor (6.04.2016 – 15.05.2016).
  2. Evaluarea portofoliilor profesionale şi a proiectelor inovative de programă şcolară (16.05.2016 – 27.05.2016).
  3. Publicarea componenţei grupurilor de lucru (30.05.2016).

Toate celelate precizări formulate în Apelul privind selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru discipline/domeniile de studiu din învăţământul gimnazial rămân valabile.