MENIU

În urma soluţionării contestaţiilor depuse, după afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi, la proba scrisă a examenului de defintivare în învăţământ, au fost afişate rezultatele finale.

La Examenul Naţional de Definitivare 2016, în Bihor, au fost validaţi 354 de candidaţi din care 63 s-au retras, 38 au fost absenţi, iar 1 candidat a fost eliminat. După evaluarea lucrărilor scrise şi afişarea rezultatelor, 78 de candidaţi au depus contestaţii din care 45 au fost admise (la 26 au crescut notele, la 19 au scăzut).

Potrivit rezultatelor, în Bihor s-au înregistrat 8 candidaţi cu note mai mici de 5 şi 15 candidaţi cu note între 5-5.99, 44 de candidaţi au avut note cuprinse între 6 şi 6.99 şi 19 candidaţi au avut note cuprinse între 7-7.99.

Din totalul candidaţilor prezenţi, 166 au promovat examenul de definitivare în învăţământ, 120 de candidaţi au avut note cuprinse între 8-8.99, 42 au avut note cuprinse între 9-9.99, iar 4 candidați au obținut nota 10 (religie ortodoxă, arte vizuale, psihopedagogie specială, învățământ primar limba maghiară).

În concluzie, în urma contestaţiilor, procentul de promovare a crescut de la 61.11 % la 65.87%.