Rezultatle finale

Rezultatle obținute în urma susțineri interviului

Rezultatle obținute în urma susțineri probei scrise


Anunţ posturi vacante, grafic concurs, cerere de înscriere

Bibliografie concurs consilier, compartiment achiziții

Bibliografie concurs consilier, compartiment contabilitate

Bibliografie concurs consilier, compartiment reţea şcolară

Borderou final de seleție a dosarelor