MENIU

OLIMPIADA NAȚIONALĂ „ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI", în anul școlar 2021-2022, va avea loc în data de 28 mai 2022ora 10.00la Școala Gimnazială„Nicolae Bălcescu" Oradea. Fișele de înscriere se vor transmite pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  până la data de 25 mai 2022.

Olimpiada Națională„Științe pentru Juniori", etapa județeană se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS, nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Metodologie-cadru, și ale prezentului regulament (Nr.27002/29.03.2022). Olimpiada Națională „Științe pentru Juniori" se adresează elevilor din învățământul obligatoriu, de regulă, elevilor din clasele a VII-a, a VIII-a, IX-a și a X-a, cu respectarea condiției ca participantul să nu împlinească vârsta de 16 ani până la data de 31 decembrie 2022. În cadrul probei teoretice, candidatul va rezolva trei subiecte, câte unul pentru fiecare disciplină de concurs: fizică, chimie, biologie.

 Se pot califica la etapa națională a olimpiadei, numai candidații care au obținut cel puțin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării corecte a subiectelor din cadrul probei teoretice de la etapa județeană. Candidații care au obţțnut punctaje egale la etapa județeană şi se află în sițuaţia calificării pentru etapa națională a olimpiadei pe locurile atribuite, vor fi departajați utilizându-se următoarele criterii:

1. punctajul mai mare obținut la proba de chimie

2. punctajul mai mare obținut la proba de fizică

3. punctajul mai mare obținut la proba de biologie - subiectul probleme


Atașăm regulamentul olimpiadei, precum și fișa de înscriere ce trebuie să fie avizată de conducerea unității de învățământ

Descarcă - REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE „ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI”, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Descarcă - Fișa de înscriere a elevilor participanți la etapa județeană a Olimpiadei Naționale „Știinte pentru juniori”, 28.05.2022, organizat la Scoala Gimnazială„Nicolae Bălcescu” Oradea