ANUNȚ - În conformitate cu ORDINUL M.E.C. nr. 5578 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022

Solicitare de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2021-2022

Solicitare de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2022