Regulament specific de organizare şi desfăşurare a OLIMPIADEI DE RELIGIE - CULTUL ORTODOX, clasele V-XII, pentru anul școlar 2021-2022

Regulament specific de organizare şi desfăşurare a OLIMPIADEI DE RELIGIE – ALIANȚA EVANGHELICĂ (Cultul Baptist, Cultul Creștin după Evanghelie, Cultul Penticostal, clasele V-XII)/LICEE TEOLOGICE BAPTISTE ȘI PENTICOSTALE, clasele IX-XII, pentru anul școlar 2021-2022

Regulament specific de organizare şi desfăşurare a OLIMPIADEI DE RELIGIE, Cultele Romano Catolic-limba română și Greco-Catolic, clasele V-XII, Colegii/Licee teologice catolice și greco-catolice, clasele IX-XII, pentru anul școlar 2021-2022

REGULAMENT SPECIFIC de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale interdisciplinare de limba şi literatura română şi religie CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ (clasele a V-a – a XII-a), valabil pentru anul școlar 2021-2022

Regulament specific de organizare şi desfăşurare a OLIMPIADEI DE RELIGIE - Seminarii şi Licee teologice ortodoxe clasele IX-XII, pentru anul școlar 2021-2022