MENIU

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, Casa Corpului Didactic Bihor, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” Oradea, Departamentul de Istorie din cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării organizează în data de 14 aprilie 2016 la Liceul Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, ediţia a VI-a a Simpozionului naţional “Roman Ciorogariu – spirit european” cu tema: „Istorie, educaţie şi spiritualitate.” Simpozionul, organizat pe două secțiuni Istorie locală şi Educaţie şi spiritualitate şi adresat elevilor din clasele de liceu, cadrelor didactice indiferent de specialitate şi nivelul de şcolaritate la care predau, respectiv preoţilor are avizul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pe anul şcolar 2015-2016. Teme orientative pentru secţiunea Educaţie şi spiritualitate:  Școala și Biserica, model de parteneriat instituțional  Proiectele educative forme de exprimare a principiilor pedagogice şi moral- creştine  Rolul activităților educative în dezvoltarea personalității elevilor  Personalități religioase și laice, promotoare ele educaţiei creştine  Mănăstirile şi bisericile centre de cultură şi de dezvoltare a limbii române şi a cărţii româneşti  Rolul tiparului şi a cărţilor de slujbă în promovarea culturii naţionale şi a limbii române  Rolul educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox în contextul lumii contemporane Teme orientative pentru secţiunea Istorie locală: Teme orientative pentru secţiunea Istorie locală - Bihorul din cele mai vechi timpuri până la Dictatul de la Viena (1940) • Societate şi mentalităţi colective • Viaţă politică şi economică – interferenţe regionale şi naţionale • Lideri de conştiinţă şi acţiune – personalităţi politice şi culturale bihorene • Valori ale lumii româneşti din Bihor – perspective istorice şi istoriografice • Bihorul – spaţiu multietnic şi multicultural • Şcoala – spaţiu de formare şi manifestare a conştiinţei naţionale • Istoria în şcoală şi istoricul om al „cetăţii”