MENIU

Nr. crt.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

DOMENIUL DE PREGĂTIRE

CALIFICAREA PROFESIONALĂ

1.

COLEGIUL ECONOMIC ”PARTENIE COSMA” ORADEA

COMERȚ

Comerciant-vânzător

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Bucătar

2.

COLEGIUL TEHNIC ”TRAIAN VUIA” ORADEA

ELECTRIC

Electrician exploatare joasă tensiune

Electrician auto

MECANICĂ

Mecanic auto

Operator la mașini cu comandă numerică

Sculer-matrițer

Tinichigiu vopsitor auto

ELECTROMECANICĂ

Electromecanic utilaje și instalații industriale

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Bucătar

Lucrător hotelier

ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI

Electronist aparate și echipamente

INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

Confecționer produse textile

Tricoter-confecționer

FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN

Tâmplar universal

ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

3.

COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI VITEAZUL” ORADEA

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Bucătar

Cofetar - patiser

Lucrător hotelier

MECANICĂ

Mecanic auto

ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

4.

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI” ORADEA

CONSTRUCȚII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

Zidar-pietrar tencuitor

Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze

MECANICĂ

Mecanic auto

Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice

ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

5.

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC ”SZENT LASZLO” ORADEA

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Bucătar

Cofetar - patiser

6.

COLEGIUL TEHNIC ”IOAN CIORDAȘ” BEIUȘ

MECANICĂ

Mecanic utilaje și instalații în industrie

INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Brutar-patiser-preparator produse făinoase

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

7.

LICEUL TEHNOLOGIC ”UNIREA” ȘTEI

MECANICĂ

Mecanic auto

INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Brutar-patiser-preparator produse făinoase

8.

COLEGIUL TEHNIC ”ALEXANDRU ROMAN” ALEȘD

ELECTRIC

Electrician exploatare joasă tensiune

MECANICĂ

Mecanic auto

COMERȚ

Comerciant-vânzător

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

9.

LICEUL TEHNOLOGIC ”HOREA” MARGHITA

INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

Confecționer articole din piele și înlocuitori

MECANICĂ

Mecanic auto

Mecanic agricol

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Bucătar

ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

10.

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SALONTA

MECANICĂ

Mecanic agricol

COMERȚ

Comerciant-vânzător

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

AGRICULTURĂ

Horticultor

11.

LICEUL TEORETIC ”ARANY JANOS” SALONTA

CONSTRUCȚII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze

COMERȚ

Comerciant-vânzător

12.

LICEUL TEORETIC ”HORVATH JANOS” MARGHITA

CONSTRUCȚII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

Zidar-pietrar-tencuitor

Instalator instalaţii de ventilare și de condiționare

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Bucătar

13.

LICEU TEHNOLOGIC AGROINDUSTRIAL ”TAMASI ARON” BORȘ

ELECTROMECANICĂ

Electromecanic utilaje și instalații industriale

AGRICULTURĂ

Horticultor

Agricultor culturi de câmp

ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI

Electronist aparate și echipamente

14.

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CADEA

CONSTRUCȚII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze

MECANICĂ

Mecanic auto

Mașinist utilaje cale și terasamente

Sudor

Mecanic agricol

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Bucătar

AGRICULTURĂ

Lucrător în agroturism

15.

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 VALEA LUI MIHAI

MECANICĂ

Mecanic auto

COMERȚ

Comerciant-vânzător

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Bucătar

AGRICULTURĂ

Lucrător în agroturism

Horticultor

16.

COLEGIUL TEHNIC NR. 1 VADU CRIȘULUI

COMERȚ

Comerciant-vânzător

SILVICULTURĂ

Pădurar

17.

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 DOBREȘTI

INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

Confecționer produse textile

MECANICĂ

Mecanic utilaje și instalații în industrie

18.

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SUPLACUL DE BARCĂU

MECANICĂ

Mecanic utilaje și instalații în industrie

Mecanic echipamente pentru foraj extracție