ORDIN privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021

ORDIN Nr. 6063/2020 din 24 noiembrie 2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.453/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2021

ORDIN privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021M E T O D O L O G I A de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011