MENIU

Publicăm, atașat, documentația de atribuire și caietul de sarcini pentru achiziția de pachete de servicii educaționale adaptate la cerințele unităților de învățământ selectate din județele Bihor și Iași, respectiv Municipiul București [COD CPV:  98000000-3], în cadrul Proiectului CRED.

https://www.edu.ro/reluare-documenta%C8%9Bie-de-atribuire-pentru-achizi%C5%A3ia-de-pachete-de-servicii-educa%C8%9Bionale-adaptate-la