Anunțul pentru selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă CRED (10-12-2021)


1 ANEXA 1 CERERE DE INSCRIERE_PROGRAM

2 ANEXA 8 Formularul de înregistrare individuală a participanților

3 ANEXA 3 ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4 ANEXA 5 DECLARATIE_PROPRIE_RASPUNDERE

ANEXA 4.1 Tabel centralizator la nivelul unităţii de învăţământ

Model adeverinta unitate de invatamant CRED