Prevederi metodologice privind organizarea și desfăsurarea activităților specifice funcției de diriginte

Metodologie de organizare a Programului național „Școala altfel”

Programe școlare pentru Aria curriculară Consiliere și orientare CLASELE I–A - IV-A, CLASELE A V-A – A VIII-A

PROGRAMA ŞCOLARĂ CONSILIERE ŞI ORIENTARE Curriculum diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Programe școlare pentru Aria curriculara Consiliere și orientare CLASELE A IX-A – A XII-A

Programa școlară pentru disciplina CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ CLASELE a V-a – a VIII-af

Elemente de noutate și modalități de abordare a programei pentru disciplina Consiliere și dezvoltare personală din cadrul ariei curriculare Consiliere și orientare, clasa a V-a