MENIU

Proiectele propuse pentru calendarul național, C.A.E.N. 2019, se vor depune la secretariatul IȘJ Bihor, până la data de 31.10.2018, iar cele regionale/interjudețene (C.A.E.R.I.), până la data de 14.11.2018.

Documentele specifice scrierii și depunerii de proiecte, se pot accesa, consulta și descărca, din atașamente.

                 Formularul de aplicație și Fișa de evaluare a proiectelor propuse pentru CAEN 2019 sunt aceleași cu cele din 2018. Pentru constituirea calendarelor vor fi parcurși următorii pași:

 1. Se va constitui o comisie județeană de evaluare a proiectelor educative. Această comisie va avea următoarele atribuții:
 • validarea rapoartelor edițiilor 2018 ale proiectele educative cuprinse în CAEN 2018 (inclusiv prin contactarea participanților);
 • preselecția propunerilor de proiecte pentru 2019, din punct de vedere al criteriilor eliminatorii. Se va ține cont în special de condiția referitoare la numărul de județe participante la ediția anterioară;
 • transmiterea tuturor proiectelor propuse a face parte din CAEN, grupate pe domenii, la Palatul Copiilor;
 • evaluarea proiectelor regionale propuse a face parte din calendarul competițiilor regionale 2019;
 • întocmirea listei cu proiectele regionale propuse și transmiterea către Ministerul Educației Naționale.
 1. Proiectele transmise de inspectoratele școlare la Palatul Copiilor Sf. Gheorghe vor fi evaluate de comisia națională, iar în urma evaluării, se vor întocmi CAEN 2019 finanțate de MEN și CAEN nefinanțate de MEN.

La preselecția realizată la nivel județean vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte:

 • proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial;
 • proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național;
 • proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;
 • proiectele cu taxă;
 • proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării;
 • proiectele bazate exclusiv pe corespondență;
 • concursurile fără cel puțin o etapă de calificare anterioară celei naționale;
 • concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total de participanți.

            Vă rugăm să acordați o atenție deosebită respectării prevederilor Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012 și precizărilor din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare.

       Propunerile pentru CAEN și CAER/2019 vor respecta următoarele (art. 12 și art. 13 din Regulamentul de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012) :

Formularul de aplicație (document atașat) – anexa

Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, conform Ordinului nr. 3035 din 10.01.2012;

Raportul ediției anterioare – anexa - raport ediție 2018

Fișa de evaluare a proiectelor(document atașat) - anexa

Indicațiile din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, fonturi italice (Toate cuvintele scrise cu caractere italice vor fi șterse din formularul final. Acestea conțin doar indicații pentru completarea formularului de aplicație).

Dosarul de candidatură pentru CAEN și CAER va cuprinde:

Formularul de aplicație (obligatoriu) + Diagrama Gantt (1 pagină);

Raportul ediției precedente (obligatoriu), semnat de coordonator, directorul unității;

Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare (obligatoriu) - anexa

Propunerea de proiect se înregistrează la unitatea școlară aplicantă și va fi semnată de directorul unității și de coordonatorul proiectului.

Foaia de gardă a dosarului va cuprinde:

Titlul proiectului (Exemplu: Concurs național de folclor „Toamna muzicală” = dacă este un concurs național sau Concurs interjudețean de folclor „Toamna muzicală” = dacă este un concurs interjudețean, anvergura proiectului (național, interjudețean).

 

 

Angajament

Criterii de evaluare

FIŞĂ DE EVALUARE A PROIECTELOR EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE CAEN 2019

FORMULAR DE APLICAŢIE pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2019

Anexa 2 - RAPORT

Adresa 1121_CAEN 2019

Ordin 3035/2012 - privind aprobarea metodolodiei concursuri