Anunț privind selecția cadrelor didactice

Programul orar pentru depunerea portofoliilor

ORDIN Nr. 3860 din 4 aprile 2019 privind aprobarea calendarului

ORDIN Nr. 5549 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea metodologiei

ORDIN Nr. 4838 din 27-07-2012 privind modificarea și completarea Ordinului nr 5549/06,10,2011

TABEL NOMINAL cuprinzând candidaţii înscrişi în etapa de selecţie online