Notele finale (după contestații) a candidaților care au participat la proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 20.10.2021

Notele candidaților care au participat la proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 15.10.2021


ORDIN Nr. 5.454 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 4.597/2021


Lista candidaților care vor participa la proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 13.10.2021

Lista candidaților validați/respinși la evaluarea dosarelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 07.10.2021


Exemple de itemi pentru proba scrisă din cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar - 2021


Lista candidaților validați la evaluarea dosarelor - afișat în data de 30 septembrie 2021, conform calendarului


Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor - afișat în data 27-09-2021

Procedură de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

ORDIN Nr. 4.597 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat

BIBLIOGRAFIE pentru concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat Sesiunea 2021


FUNCŢIILE VACANTE – DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT – JUDEȚUL BIHOR 2021


FIŞA POSTULUI DIRECTOR ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ

FIŞA POSTULUI DIRECTOR LICEU

FIŞA POSTULUI - DIRECTOR PALATUL COPIILOR

FIŞA POSTULUI DIRECTOR ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

FIŞA POSTULUI DIRECTOR GRĂDINIȚĂ


FIȘA POSTULUI DIRECTOR ADJUNCT GIMNAZIU

FIȘA POSTULUI DIRECTOR ADJUNCT ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

FIȘA POSTULUI DIRECTOR ADJUNCT - LICEU


Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Conform art. 2 aliniatul (1) din Anexa la OMEd nr. 4597/2021, concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat se organizează sub coordonarea Ministerului Educației prin Inspectoratele Școlare Județene.

Drept urmare   datele cu caracter personal furnizate (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, telefon, e-mail, etc. ) sunt prelucrate de Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Bihor cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul monitorizării persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice, exclusive în scopul gestionării înscrierii și participării mele la concursul național pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile sistemului național de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021