Modificarea Calendarului desfășurării concursului de selecție

Anunțul

Condiții de înscriere la concurs

Calendarul concursului

Ordin de ministru nr. 5549 din 06.11.2011

Ordin de ministru nr. 4838 din 27.07.2012 privind modificarea și completarea OMECTS 5549

TABEL NOMINAL cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online județul Bihor, 17.01.2017