Cerere de înscriere la examenul pentru obţinerea gradului didactic I – seria 2022-2024


Cerere pentru Inspecţie curentă 1, gradul didactic I, seria 2023- 2025

Fisă înscriere la gradul I

Model de adeverintă: calificative anuale și vechime, gradul I

Model adeverintă; calificative la inspecții IC, Speciale gradul I


Descarcă - ORDIN NR.5561 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar


 Conținutul dosarului