MENIU

     


        Conform Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019 – 2020, anexa nr. 19 la O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, susținerea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil vor avea loc

în perioada 12 aprilie-7 mai 2019.


        Conform Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019 – 2020, anexa nr. 19 la O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, susținerea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil vor avea loc

în perioada 28 ianuarie-8 februarie 2019.