Fişă de autoevaluare:

      Educatori/Institutori/Profesori pentru învăţământul preşcolar

        Învăţători/Institutori/Profesori pentru învăţământul primar

          Profesori  

      Cadre didactice din învăţământul vocaţional de arte

      Personal didactic de predare din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar

      Personalul didactic de predare din Palatele şi Cluburile copiilor

      Cadre didactice din Învăţământul Special

      Cadre didactice din CJRAE

      Maiştri - Instructori/Profesori pentru instruire practică