METODOLOGIA-CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022


C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 (Anexa 19 la Metodologie)


OME pentru modificarea Metoddologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OME 5991/2020


Modele de cereri și anexe pentru mișcarea personalului didactic în anul școlar 2021 - 2022


DETALIEREA PUNCTAJULUI CUPRIN ÎN METODOLOGIA-CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, Anexa 2/IV.1