Lista cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea normei didactice cf. art. 24 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, validată de Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bihor din data de 05.02.2021


 Lista cadrelor didactice titulare pentru care nu se acordă întregirea normei didactice cf. art. 24 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, validată de Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bihor din data de 05.02.2021