MENIU

 

Rezultatele centralizatoare ale probelor practice, 28 - 30. 03. 2022

Rezultatele centralizatoare ale inspecțiilor speciale la clasă, 28 - 30. 03. 2022

Rezultatele centralizatoare ale probelor orale din limba de predare, 28-30. 03. 2022

Conform Calendarului mobilității personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023, susținerea
inspecţiilor  speciale la clasă/probelor practice,  pentru  candidații  care
participă  la  etapa  de  pretransfer,  se  desfășoară  în  perioada 28-30
martie 2022, conform programărilor din atașamente.

Programarea inspecțiilor speciale la clasă, 28-30.03.2022

Probele orale în limba  de predare  pentru candidații care participă la
etapa de pretransfer, se  vor desfășura în data de 29 martie 2022, în
sala de ședințe al ISJ Bihor.

Programarea probelor practice, 28-30.03.2022