MENIU

 

Potrivit calendarului admiterii în învățământul liceal de stat din județul Bihor, pentru anul școlar 2018-2019, în perioada 03.09-06.09.2018, în intervalul orar 10.00 - 16.00, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, se vor depune fișele de înscriere a absolvenților clasei a VIII – a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare, completate de către unitățile de învățământ gimnazial absolvite, conform modelului aprobat de M.E.N. și postat pe site-ul www.isjbihor.ro, secțiunea Examene - Admitere - Modelele - Fișelor de admitere în învățământul liceal și profesional de stat, pentru anul școlar 2018-2019, variante actualizate de M.E.N. la data de 11.05.2018, la care se vor atașa: copie după foaia matricolă - clasele V-VIII, copie dupa cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal, copie după certificatul de nastere al elevului.

Afișarea rezultatelor repartizării se va face în data de 07.09.2018, până la ora 16.00.