MENIU


Ghidul admterii (Ghid_coduri_admitere_liceal_zi_seral 2022).xlsx


Centrele zonale de înscriere şi arondarea unităţilor de învăţământ la centre 2022


Codificarea calificărilor pentru Fișa de înscriere în învățământul profesional şi învățământul dual, de stat


FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal

ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL, DE STAT

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 în învăţământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă


METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ

PLANUL DE MĂSURI JUDEȚEAN PENTRU PREGĂTIREA ȘI ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

PLAN DE MĂSURI JUDEȚEAN PRIVIND PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CLASA A IX- A, ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023


ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023

O R D I N privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022—2023

Anexele 1, 2, 4 și 5 la OM 5150/2021 admitere liceu 2022-2023