MENIU

 Depunerea cererilor pentru rezolvarea situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată se desfășoară în perioada 18.07-19.07.2017, între orele 9.00 - 16.30, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean BIHOR. Modelul de cerere este disponibil pe site și la secretariat. Cererea va fi semnată de candidat și părinte/tutore legal al candidatului. La cerere se vor anexa  documentele doveditoare ale candidatului și copie după împuternicirea tutorelui legal ( dacă este cazul).

Descărcați documentul atașat