MENIU

Documente necesare pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate:

 1. Opisul dosarului
 2. Adresă de înaintare
 3. Cerere tip
 4. Decizia privind numirea comisiei pentru stabilirea nivelului clasei
 5. Raportul comisiei pentru stabilirea nivelului clasei
 6. Decizia directorului unității de învățământ privind înscrierea elevului ca audient
 7. Foaia matricolă cu perioadele de studii efectuate în România (dacă este cazul)
 8. Documentele școlare din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea-copii și traduceri autorizate
 9. Copia certificatului de naștere al elevului
 10. Copie pașaport (cu poză)
 11. Copie carte de identitate al părinților/tutorilor legali
 12. Alte documente, dacă este cazul (adeverință emisă de autoritatea competentă din țara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii)

Documente necesare pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate: