MENIU

Inspectoratul Școlar Județean Bihor anunță selectarea în cadrul proiectului „Curriculum relevant. Educație deschisă pentru toți – CRED” a unităților de învățământ preuniversitar de stat din mediul rural al județului Bihor, cu elevi aflați în risc de abandon școlar, în care să fie implementate activități/(sub)activități din cadrul proiectului - ACTIVITATEA 4 Pilotarea unor strategii integrate (adaptare curriculară și intervenții complementare) de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile - Activitatea A4.1 ” Pilotarea unor intervenții complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile” / Activitatea A4.1 ” Pilotarea unor intervenții complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile”. 

Modalitatea de depunere a candidaturilor: Unitățile de învățământ preuniversitar de stat din mediul rural al județului Bihor vor depune formularul de aplicație completat cu datele solicitate, însoțit de o copie a procesului verbal al Consiliului de administrație, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, Str. Mihai Eminescu, nr.11, Oradea, până la data de 11 03 2019(interval orar: luni-joi- 9,00-15,00; vineri 9,00-12,00).

Anunț de selecție

Formular de aplicație

Grila de evaluare

Procedura specifică de selecție