MENIU

Concursul naţional de arte plastice (pictură, grafică şi desen) intitulat „Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor” se regăseşte în Calendarul concursurilor şcolare organizate şi desfăşurate la nivel naţional, fără finanţare M.E.N., în anul şcolar 2017 - 2018, pagina 3, punctul 86 bis, conform ordinului de modificare a Anexei nr. 5 şi a Anexei nr. 6 la ordinul M.E.N. nr. 3076/17.01.2018 privind aprobarea competiţiilor şcolare ce se vor organiza şi desfăşura în România, la nivel internaţional, naţional şi regional, în anul şcolar 2017 — 2018, Art. II, pct. 1).

Regulamentul concursului şi talonul de participare se găsesc în anexă.

Lucrările care nu vor respecta condiţiile regulamentare (inclusiv coordonatele tematice referitoare la valorile olimpice: excelenţă, prietenie, respect) şi nu vor avea ataşat talonul de participare completat la toate rubricile, nu vor putea fi admise în concurs.

Etapa județeană se va desfășura în data de 30 mai 2018, lucrările în format letric fiind depuse în perioada 14 – 25 mai la sediul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, la inspectorii școlari de specialitate arte/limba română/educație fizică și sport sau educație permanentă, prof. Daniela Sopota.

Regulamentul concursului și talonul de participare