MENIU

  1. Concursul naţional „Reviste şcolare şi jurnalistică” cuprins în Calendarul activităților educative naționale finanțate de MEN (CAEN/2019), poziția 19, conform Anexei nr. 7 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 şi se desfăşoară pe baza regulamentului atașat prezentei.

Revistele se trimit cu adresă oficială din partea şcolii  precizându-se următoarele:

a.Denumirea revistei, numerele trimise pentru concurs, tipul revistei (una dintre categoriile A sau B din regulament): foi volante (minimum 8 pagini + copertă) cu un conţinut variat şi cu apariţii lunare; ziare, în format mare sau mic; reviste (minimum 24 de pagini + copertă) în format mic sau mare (număr trimestrial/anual, semestrial/anual); revistă format electronic (site/blog); revistă primar – gimnazial (şcoli cu cls. I – VIII, palate şi cluburi ale copiilor); revistă liceal – teoretic, vocațional, tehnologic, şcoli profesionale.

b.Denumirea unității de învățământ;

c.Colectivul de redacţie (numele şi prenumele coordonatorului principal – date de contact);

În concurs participă revistele cu două numere apărute în anul școlar 2018-2019. Revistele, însoţite de adresa şcolii, se trimit în perioada 30 aprilie – 03 mai 2019 la inspectoratul școlar – secretariat (în atenția inspectorului pentru educație permanentă prof. Daniela Sopota).

     2. Concursul naţional de creaţie literară „Tinere condeie” este cuprins în Calendarul activităților educative naționale finanțate de MEN (CAEN/2019), poziția 24, conform  Anexei nr. 7 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 şi se desfăşoară pe baza regulamentului din 2012 aprobat cu nr. 33412/14.03.2012.

Conform regulamentului atașat prezentei, etapa județeană se va desfășura la sediul I.S.J. Bihor, jurizarea se va face de către o comisie stabilită prin decizia I.S.J. Bihor.

Creaţiile literare și plicul cu motto-ul vor fi însoţite de adresă oficială din partea şcolii fiind depuse la inspectorii școlari, prof. Diana Popa sau Daniela Sopota, în perioada 02 -06 mai 2019.

În conformitate cu adresa MEN, nicio lucrare nu va fi semnată de autorul ei. Pe fiecare lucrare elevul autor își va trece doar un motto, la liberă alegere. Numele și prenumele autorului, unitatea școlară și numele și prenumele profesorului îndrumător se trec, împreună cu motto-ul, pe o foaie separată și vor fi introduse într-un plic sigilat.


Regulamentul Concursului naţional „Reviste şcolare şi jurnalistică”

Regulamentul Concursul naţional de creaţie literară „Tinere condeie”