MENIU

Lista candidaților validați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct 31 martie 2022

Lista cu rezultatele finale la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct 29 martie 2022

Rezultate obținute după soluționarea contestațiilor

23-03-2022

Rezultate obținute în urma probelor de interviu din data 23.03.2022, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

22-03-2022

Rezultate obținute în urma probelor de interviu din data 22.03.2022, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

21-03-2022

Rezultate obținute în urma probelor de interviu din data 21.03.2022, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor


2. Reprogramări la programarea interviurilor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat, județul Bihor

1. Reprogramări la programarea interviurilor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat, județul Bihor

18-03-2022

Rezultate obținute în urma probelor de interviu din data 18.03.2022, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor 

17-03-2022

Rezultate obținute în urma probelor de interviu din data 17.03.2022, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor


Anunț - contestații


16-03-2022

Rezultate obținute în urma probelor de interviu din data 16.03.2022, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor


Programarea probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 14.03.2022


LISTA CU SITUAȚII PROBLEMĂ pentru proba de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Bihor sesiunea ianuarie – aprilie 2022 –

Procedura operațională nr. 26075/28.02.2022 privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022

Notele candidaților care au participat la proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

Eventualele contestații se depun la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Bihor - vezi anunțul complet

Notele candidaților care au participat la proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 18.02.2022, ora 17:15

Anunț: În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 (afișat azi 16-02-2022)


Anunț: Tragerea la sorți pentru selecția supraveghetorilor la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 ( afișat azi 16-02-2020, ora 10:00)


În atenția candidaților admiși la etapa de evaluare a dosarelor.

Toți candidații admiși la evaluarea dosarelor sunt repartizați, pentru proba scrisă, la Centrul Special Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Oradea (afișat azi 08.02.2022)

 

Centrul special desemnat pentru desfășurarea probei scrise este Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Oradea (afișat azi 07.02.2022)


Lista candidaților admiși la evaluarea dosarelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 04.02.2022

Lista candidaților validați/respinși la evaluarea dosarelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 31.01.2022

Procedură de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

FUNCŢIILE VACANTE – DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT – JUDEȚUL BIHOR 2022

Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat Sesiunea ianuarie - aprilie 2022

BIBLIOGRAFIE pentru concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat Sesiunea 2022

ORDIN Nr. 4.597 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de statdin unitatile de invatamant preuniversitar de stat

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE LA CONCURS

O R D I N pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021*)


FIŞA POSTULUI DIRECTOR ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ

FIŞA POSTULUI DIRECTOR LICEU

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Centrul județean de excelență Bihor

FIŞA POSTULUI DIRECTOR ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

FIŞA POSTULUI DIRECTOR GRĂDINIȚĂ

FIȘA POSTULUI DIRECTOR ADJUNCT GIMNAZIU

FIȘA POSTULUI DIRECTOR ADJUNCT ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

FIȘA POSTULUI DIRECTOR ADJUNCT - LICEU