MENIU

 

Școlile Europene au fost înființate în 1953, cu scopul asigurării educației în limba maternă a copiilor personalului angajat în instituțiile comunitare. Cadrul normativ al funcționării acestor instituții de învățământ public, constituite ca sistem educațional, este asigurat de o legislație internațională, asumată de statele comunitare, fundamentată pe Convenția privind definirea Statutului Şcolii Europene, semnată la Luxemburg la 17 august 1994,  și pe Regulamentul Școlilor  Europene, nr. 2014-03-D-14-fr-1.

România  a adoptat, la 3 decembrie 2007, Legea nr. 356/2007  pentru aderarea la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994.

În prezent, sunt 14 școli europene de tip I, situate în șapte state membre,  și alte 12 școli europene de tip II (școli de tip internațional care respectă principiile de funcționare ale Școlilor Europene, fiind finanțate atât de statul-gazdă cât și de Uniunea Europeană), situate în alte cinci state membre. 

            Sistemul Școlilor Europene este caracterizat de multiculturalitate și plurilingvism, are un curriculum propriu și o formă de evaluare sumativă la finalul școlarității - Bacalaureatul European.

            Elevii români înscriși în sistem, conform statutului Școlilor Europene, studiază limba română și susțin examen de bacalaureat la disciplina limba română ca L1 (limbă maternă).în următoarele școli:

Tip I:  Alicante (AL)- ES , Bruxelles I,  IV (Br I; Br IV)-BE,  Frankfurt (FR), Munich (MU)-DE, Luxembourg II (Lux II )- LU, Varese (VA)-IT,  Bergen(BE)-NL

Tip II- Școli agreate - European Schooling Helsinki (HE),   Scuola per l'Europa di Parma(PA)-IT, École Européenne de Strasbourg (ST).

            În Școlile Europene, potrivit reglementărilor specifice, pot fi înscriși numai copiii funcționarilor europeni și ai angajaților în instituțiile partenere ale Comisiei Europene sau semnatare ale unor convenții cu instituțiile europene.

            

            Profesorii care predau limba română au statut fie de profesori detașați (de statul român), fie de profesori asociați, chargés de cours, angajați de școală, potrivit reglementărilor specifice sistemului. Începând cu anul școlar 2013-2014, România are o secție lingvistică pentru ciclul primar la Școala Europeană Bruxelles IV.  În celelalte Școli Europene în care sunt înscriși, copiii români au statut de SWALS- elevi fără secție lingvistică, înscriși la una dintre secțiile de bază: engleză, franceză sau germană.

            Regulamentul General al Școlilor Europene prevede ca structură a catedrei unui profesor un anumit număr de perioade de curs, echivalente numărului total de ore/nivel de studiu/semestru.

            Primul proces de selecție a profesorilor români în scopul detașării în Școlile Europene s-a realizat în anul 2013. Procesul de selecție a fost continuat în 2015 și în 2016, în prezent fiind detașați profesori români în următoarele școli:

- Școala Europeană  Bruxelles IV- unde există  secție de limbă română pentru nivelurile  preșcolar și primar;

- Școala Europeană  Luxemburg II .

            Pentru profesorii detașați, statul român asigură în țară salariul corespunzător postului ocupat în România iar Comisia Europeană  asigură diferența salarială până la nivelul reglementat în sistemul Școlilor Europene. Pentru profesorii asociați, chargés de cours, recrutați local, salariul este asigurat de școala angajatoare.

            Selecția profesorilor români care predau în Școlile Europene se face periodic, în temeiul metodologiei-cadru specifice, aprobate prin ordin de ministru, și în concordanță cu necesarul de posturi estimat și supus aprobării Consiliului Superior al Școlilor Europene, anual, de către școlile în care învață elevi români.

 

Bază Legislativă:

Metodologia de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului Şcoli Europene

Calendarul de organizare şi desfăşurare a concursului. Bibliografia de concurs.

Regulament Şcoli Europene

 

Materiale Informative:

Lista şcolilor europene 

Adrese de contact Şcoli Europene