MENIU

 

 

Fişă de autoevaluare:

         Educatori/Institutori/Profesori pentru învăţământul preşcolar – limba română

          Educatori/Institutori/Profesori pentru învăţământul preşcolar – limba maghiară

        Educatori/Institutori/Profesori pentru învăţământul preşcolar – limba germană

        Educatori/Institutori/Profesori pentru învăţământul preşcolar – limba slovacă

          Învăţători/Institutori/Profesori pentru învăţământul primar – limba română

        Învăţători/Institutori/Profesori pentru învăţământul primar – limba maghiară 

          Învăţători/Institutori/Profesori pentru învăţământul primar – limba germană 

          Profesori 

          Maiştri - Instructori/Profesori pentru instruire practică

          Cadre didactice din învăţământul vocaţional de arte

        Personal didactic de predare din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar 

          Personalul de predare din Palatul/Clubul copiilor/Palatul naţional al copiilor

          Cadre didactice din Învăţământul Special 

          Personal de conducere, îndrumare şi control

          Personal de conducere din Palatul/Clubul copiilor/Palatul naţional al copiilor

          Personal de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar 

          Bibliotecar, Documentarist, Redactor

          Informatician 

          Laborant 

         Tehnician

         Pedagog şcolar

         Instructor educaţie extraşcolară

         Asistent Social

         Mediator Şcolar

         Secretar 

         Administrator Financiar (Contabil)

        Administrator de patrimoniu