MENIU

Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit aprobate în şedinţa consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor din data de 17.05.2016 Eventuale contestații asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul I.Ș.J. Bihor joi 19 mai 2016, între orele 8.00-16.30 și vineri, 20 mai 2016, între orele 8.00-14.00