MENIU

OMENCS 6161/22.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017.

Ordin nr. 3252 din 14.02.2017 pentru modificarea anexei 1 la metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit


Ponderea gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline de învățământ


Procedura operațională privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017

Procedura operațională privind acordarea gradației de merit personalului didactic - auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017


Model Cerere de inscriere 1 - personal didactic

Model Cerere de inscriere 2 - personal didactic auxiliar


Grile personal didactic


Educație timpurie - limba română

Educație timpurie - limba maghiară

Învățământ primar - limba română

Învățământ primar - limba maghiară

Învățământ primar - limba slovacă

Învățământ primar - limba rromani

Învățământ primar - limba germană

Profesori

Personal didactic din învățământul sportiv integrat și suplimentar - profesori / antrenori cluburi sportive

Profesori din învățământul vocațional de arte - educație muzicală specializată/ educație plastică specializată

Învățământ special și special integrat

Maistru instructor profesor pentru instruire practică

Personal de conducere îndrumare și control

Personal de conducere al clubului sportiv școlar - liceu cu program sportiv

Profesori consilieri școlari - profesori logopezi

Personalul de predare din palatul/clubul copiilor


Grile personal didactic auxiliar


Secretar

Administrator financiar

Administrator patrimoniu

Inginer de sistem

Bibliotecar

Laborant

Pedagog școlar