MENIU

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.080/31.08.2016, reglementează următoarele trei aspecte fundamentale:

 

a) condiţiile de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

b) organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

c) numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar.

Dispoziţiile acestei metodologii se aplică:

a) unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă, centrelor școlare, centrelor de excelență, palatelor și cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare, toate acestea denumite în continuare, în cuprinsul prezentei Metodologii, unități de învățământ de stat;

b) Palatului Național al Copiilor;

c) unităţilor de învăţământ preuniversitar particular autorizate/acreditate, denumite în continuare, în cuprinsul prezentei Metodologii, unități de învățământ particular.

 

Descărcați Ordinul 5080 MENCS

Descărcați Documente

Descărcați Calendar

Fișa Postului

Descărcați Lista posturilor scoase la concurs

Descărcați Procedura inscriere concurs directori

Descărcați Adresa 807/MCA/2016 privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ

Descărcați Modele de itemi pentru proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct

Descărcați Model certificat medical aprobat prin OMECS 3177-2015

EDU.ro: Tot ce trebuie să știi despre concursurile pentru directorii de școli

Descărcați Lista nominala a candidatilor ale caror dosare admise în cadrul concursului de ocupare a posturilor de director-director adjunct

Descărcați Lista nominala a candidatilor ale caror dosare respinse în cadrul concursului de ocupare a posturilor de director-director adjunct

Descărcați Lista actualizată a candidaţilor ale caror dosare au fost declarate admise/respinse în cadrul concursului de ocupare a posturilor de director-director adjunct din învăţământul preuniversitar

Descărcaţi Plan organizare săli în centrul de concurs „C.T. Mihai Viteazul”

Descărcaţi Repartizarea pe săli a candidaţilor

Descărcaţi Graficul de Evaluare a Testelor Grilă

Descărcați rezultatele probei scrise

Descărcați rezultatele probei scrise (lista actualizată)

Descărcați Graficul desfăşurării probelor de evaluare a curricumului vitae şi a probelor de interviu

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 17.10.2016

Grafic Reprogramări (17.10.2016)

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 18.10.2016

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 19.10.2016

Grafic Reprogramări (19.10.2016)

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 20.10.2016

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 21.10.2016

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 24.10.2016

Grafic Reprogramări (24.10.2016)

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 25.10.2016

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 26.10.2016

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 27.10.2016

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 28.10.2016

Grafic Reprogramări (28.10.2016)

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 31.10.2016

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 01.11.2016

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 02.11.2016

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 03.11.2016

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 04.11.2016

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 07.11.2016

Grafic Reprogramări (07.11.2016)

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 08.11.2016

Grafic Reprogramări (08.11.2016)

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 09.11.2016

Grafic Reprogramări (14.11.2016)

Grafic Reprogramări (15.11.2016)

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 17.11.2016

Rezultate centralizate (18.11.2016)

Model Contestație  (*Contestațiile se depun la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, în zilele de 21-22 noiembrie, între orele 8.00 -16.30 și în data de 23 noiembrie, între orele 8.00-12.00)

Lista centralizată a contestațiilor depuse de candidați

Rezultatele înregistrate în urma soluţionării contestaţiilor la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Bihor

Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct