MENIU

 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordinul de ministru nr. 3969/30.05.2017, reglementează următoarele trei aspecte fundamentale:

a) condiţiile de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

b) organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

c) numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar.

Dispoziţiile acestei metodologii se aplică:

a) unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă, centrelor școlare, centrelor de excelență, palatelor și cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare, toate acestea denumite în continuare, în cuprinsul prezentei Metodologii, unități de învățământ de stat;

b) Palatului Național al Copiilor;

c) unităţilor de învăţământ preuniversitar particular autorizate/acreditate, denumite în continuare, în cuprinsul prezentei Metodologii, unități de învățământ particular.

OMEN nr. 3969/30.05.2017

Calendar Concurs

Descărcaţi Documente

Descărcați Lista posturilor scoase la concurs

Fişa postului

Modele de itemi exemplificativi de verificare pentru pregătirea probei scrise din cadrul concursului naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea iunie-august 2017

Tabel nominal cu candidaţii înscrişi

Lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi participare

Luni, 17.07.2017, la Centrul special de concurs Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea, va avea loc proba scrisă în cadrul concursului de ocupare a funcţiei de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Bihor. Accesul candidaţilor în săli va avea loc în intervalul orar 08.00- 08.30. Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 9 şi durează 90 de minute.
 
 
 
 
 

Program contestaţii: Sâmbătă, 22.07.2017, orele 11-13; Duminică, 23.07.2017, orele 11-13. Contestaţiile se depun la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor.

Program contestaţii: joi, 27.07.2017, orele 8-16, vineri, 28.07.2017, orele 8-14. Contestaţiile se depun la secretariatul Inspectoratului Şcolar

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 24.07.2017

Rezultate finale candidaţi 24.07.2017

Rezultatele candidaţilor după soluţionarea contestaţiilor din 25.07.2017

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 25.07.2017

Rezultate finale candidaţi 25.07.2017

Rezultatele candidaţilor după soluţionarea contestaţiilor din 26.07.2017

Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar programaţi în data de 26.07.2017

Rezultate finale candidaţi 26.07.2017

Rezultatele candidaţilor după soluţionarea contestaţiilor din 27.07.2017

Rezultatele candidaţilor după soluţionarea contestaţiilor din 28.07.2017

 Rezultate finale

Lista funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Bihor