MENIU

 

 

Până la data de 17 august 2017, cadrele didactice interesate de ocuparea prin detaşare în interesul învăţământului a unei funcţii de director/director adjunct, rămasă vacantă, depun la secretariatul I.Ş.J. Bihor opţiunea în scris, cu precizarea unităţii de învăţământ şi a funcţiei de care sunt interesate.

În perioada 21-22 august 2017, vor susţine un interviu, în cadrul căruia vor prezenta planul operaţional pentru anul şcolar 2017-2018 al unităţii de învăţământ pentru care şi-au exprimat opţiunea şi le vor fi testate cunoştinţele privind legislaţia şcolară (bibliografia cadru-anexa 10 la Medodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN 3969/2017).

În data de 18 august 2017, I.Ş.J. Bihor va afişa la avizier şi pe site programarea candidaţilor.