MENIU

ANUNȚ - DOSARELE DE GRADAŢII DE MERIT VOR FI PREDATE DE CĂTRE UNITĂŢILE DE ÎNVÂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR LA CASA CORPULUI DIDACTIC BIHOR, ÎN PERIOADA STABILITĂ CONFORM ORDINULUI MINISTERULUI EDUCAŢIEI NR. 3749/2021 , 24 – 28 MAI 2021, ÎN INTERVALUL ORAR LUNI-JOI 9-16 ŞI VINERI 9-14

 

Fişă de autoevaluare:

Profesori

Personal didactic de predare din invatamanul sportiv integrat si suplimentar

Personal didactic de conducere, îndrumare și control

Personal de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar

Maiștri instructori, profesori pentru instruire practică

Învățători institutori profesori pentru învățământul primar limba română

Învățători institutori profesori pentru învățământul primar limba maghiară

Învățători institutori profesori pentru învățământul primar limba germană

Educatori institutori profesori pentru învățământul preșcolar limba romană

Educatori institutori profesori pentru învățământul preșcolar limba maghiară

Educatori institutori profesori pentru învățământul preșcolar limba germană

Cadre didactice din palatele și cluburile copiilor si elevilor

Cadre didactice din învățământul vocațional (de arte)

Cadre didactice din învățământul special

CADRE DIDACTICE DIN CENTRELE JUDEȚENE DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ


ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)

BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR

INFORMATICIAN

LABORANT

SECRETAR

MEDIATOR ȘCOLAR