Home – Image Slider

Resurse Educaționale Deschise - Inspectoratul Școlar Județean BIHOR

Resursele educaționale deschise se referă la accesul deschis la resurse educaționale, facilitat de tehnologiile informației și comunicațiilor, pentru consultare, utilizare și adaptare de către comunitatea utilizatorilor, în scopuri necomerciale.

Resursele educaționale deschise sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din această categorie fac parte diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.).

Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, cu respectarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor.

Evaluarea și selecția resurselor se desfășoară la nivelul inspectoratelor școlare, în consiliile consultative de specialitate. Procesul de evaluare și selecție a resurselor educaționale deschise se va derula cu ritmicitate, cel puțin o dată pe lună, în funcție și de frecvența și numărul materialelor educaționale depuse.

NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este structurat pe 4 niveluri:

  • Preşcolar, cuprinzând: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, pregătitoare pentru şcoală;
  • Primar, cuprinzând: clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
  • Secundar, care cuprinde:
    • învăţământul secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII şi ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X;
    • învăţământul secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare;
  • Postliceal.

Conţinut educaţional multimedia

Materiale Audio/Video care includ conţinut educaţional.

Platforme Educaţionale

Instruirea de tip e-learning presupune utilizarea platformelor şi portalurilor educaţionale, a tehnologiilor şi aplicaţiilor de nouă generaţie ale Internetului.

În această categorie găsiţi platforme educaţionale concepute special pentru pregătirea elevilor într-un mod atractiv.

Consiliere și Orientare

Limbă și Comunicare

Matematică și Științe ale Naturii

Tehnologii

Om și Societate

Educație Fizică, Sport și Sănătate

Arte