Tehnologii

Aria  curriculară Tehnologii se regăsește cu discipline/module atât în învățământul gimnazial cât și în cel profesional, liceal și postliceal.

La învățământul gimnazial, disciplina din planul cadru educație tehnologică și aplicații practice dezvoltă competențe de bază în științe și tehnologii precum și spirit de inițiativă și antreprenoriat.

La învățământul liceal tehnologic, profesional și postliceal prin disciplinele/modulele din planul cadru  în cazul ciclului inferior al liceului se trece la dezvoltarea unor competențe de bază în domeniul de formare și a  unor competențe specifice unor calificări profesionale în cazul ciclului superior al liceului, precum și  în învățământul profesional și postliceal.