Arte

La aria curriculară Arte sunt incluse Educaţia plastică şi Educaţia muzicală. Această arie curriculară propune un demers centrat pe dezvoltarea gândirii.  Domeniul artelor vizuale acoperă: pictură, desen, grafică, artă decorativă, fotografie artistică, arta tiparului, sculptură, arhitectură. Toate acestea sunt prezente în cotidian şi omul contemporan se raportează la ele. Educaţia muzicală timpurie stimulează creierul copiilor, ducând la o îmbunătăţire semnificativă a inteligenţei verbale.