Consiliere și orientare

 

Aria curriculară Consiliere și orientare este fundamentată pe noua concepţie curriculară, care operează cu noţiunea de competenţă definită ca ansamblu de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. De asemenea,  promovează evaluarea pe competenţe, ca parte a procesului de reformă curriculară, asigură valorificarea contextelor formale, nonformale şi informale de învăţare și promovează oportunităţile oferite de resursele educaţionale deschise, accesate prin intermediul noilor tehnologii.

Învățământul special și special integrat, ca parte componentă a sistemului național de învățământ, oferă tuturor copiilor/elevilor/tinerilor programe educaționale adaptate nevoilor lor de dezvoltare psihoindividuală. Acesta este organizat la toate nivelurile, în funcție de tipul și gradul dizabilității, dispune  de planuri-cadru specifice, asigură forme de instruire școlară diferențiate, adaptate și asistență educațională, socială și medicală complexă pentru toate persoanele cu cerințe educaționale speciale.