Limbă și comunicare

Această arie curriculară formează abilități, competențe și deprinderi de comunicare scrisă și orală. Disciplinele componente ale ariei sunt: limba și literatura română, limba latină, limba engleză, limba franceză, limba germană, limba italiană, limba spaniolă, limba și literatura maghiară maternă, limba și literatura slovacă maternă, limba și literatura germană maternă.