MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

Matematica, fizica, chimia și biologia  își propun ca scop general dezvoltarea unei gândiri deschise și creative, formarea elevilor în a opera cu deprinderi de rezolvare a problemelor și a cunoștințelor  de natură științifică.

Având în vedere aplicabilitatea directă în practică, interdisciplinaritatea în această arie curriculară este imperios necesară și urmărește: dezvoltarea interesului pentru informare şi documentare ştiinţifică, a curiozităţii faţă de mediu și a toleranţei faţă de opiniile celorlalţi, respectiv încrederea în adevărurile ştiinţifice şi aprecierea critică a limitelor acestora.

Atingerea acestor scopuri în dezvoltarea personală şi determinarea profesională a elevilor sunt posibile prin implicarea acestora în procesul instructiv-educativ alături de profesor, într-o relaţie de echivalenţă.