Educaţie fizică, sport şi sănătate

Aria curriculară Educaţia fizică şi sportul cuprinde activităţi motrice cu caracter educativ-formativ care şi-au dovedit rolurile în toate etapele de dezvoltare ale omenirii, indiferent de tipul de societate, acţionând pentru sănătate, crearea unui climat favorabil socializării, dezvoltare economică, afirmarea personalităţii umane în general. Astfel, devine posibilă trecerea de la educaţia fizică – disciplină de studiu, la educaţia  fizică – mod de viaţă, care îmbunătăţeşte fiinţa unei naţii, capabilă să se exprime, să exploreze şi să se dezvolte într-o relaţie echilibrată cu mediul natural şi social.