Om și societate

Disciplinele din aria curriculară Om și societate își aduc aportul la formarea şi afirmarea identității individuale şi colective, la promovarea valorilor fundamentale și dezvoltarea atitudinilor, comportamentelor prin cunoaşterea moştenirii istorice comune în aspectele sale locale, regionale, naţionale, universale, la modelarea caracterului și  formarea  personalităţii elevilor, în concordanţă cu valorile religios-morale,dezvoltarea  unei gândiri globale, unitare, integratoare şi divergente, la formarea unor deprinderi practice prin cunoașterea Terrei în aspectele sale fizice, demografice, economice, la cultivarea sentimentelor, convingerilor, a spiritului de responsabilitate și a spiritului civic.